QCC HD – Oggi parliamo con Stefania Terrè 04 06 2022

QCC HD, e l’Associazione MATTEO, incontra Stefania Terrè Vice Presidente Regionale UICI